Nieuws

<< Terug

Bestemmingsplan onherroepelijk

Dinsdag 5 maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan heeft van 10 april tot en met 22 mei voor beroep ter inzage gelegen. Er is geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Wethouder Linda van Dort: Vandaag heb ik contact gezocht met de directie van Winter Trust. Ik heb hen geïnformeerd dat er geen beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening is aangetekend voor het bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor. Ik ben blij dat nu de volgende stap gezet kan worden en dat de weg open staat, om de sociale en betaalbare huurwoningen voor onze inwoners te realiseren.  De volgende stap zal zijn dat Winter Trust een omgevingsvergunning aanvraagt die getoetst wordt aan de bestaande regels.

Directie Winter Trust B.V.: Wij zijn verheugd met het nieuws dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. De samenwerking met de gemeente is prettig en constructief verlopen en met deze ontwikkeling kunnen we ons steentje bijdragen aan de invulling van de grote woningbouwopgave die er ligt. Door het vervangen van de bestaande leegstaande gebouwen met nieuwe moderne woongebouwen biedt het ook een uitgelezen kans de bebouwde omgeving te verduurzamen.

Bron: https://www.stichtsevecht.nl/bestuur/persberichten_42531/item/bestemmingsplan-p2-en-p3-bisonspoor-onherroepelijk_71155.html

 

Meer nieuws

Business Center Bisonspoor

Bisonspoor 2020; Claudio Riffeser, Managing Director van vastgoed beheermaatschappij Winter Trust, wil het winkelcentrum, de kantoortorens én de appartementen in Maarssenbroek omtoveren tot een modern geheel waarin wonen, werken en winkelen elkaar versterken. In september 2018 start de bouw van de lobby en business center bij BISON Office Spaces.

Lees meer

ONB viert 100 jaar bestaan in het nieuw geopende Business Center

Op donderdag 10 oktober vierde architecte bureau Op Ten Noort Blijdenstein hun 100 jaar bestaan in de lobby van ons nieuw geopende Business Center in Maarssen.

Lees meer